درسی از جام ملتهای اروپا

مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا تمام شد ولی در این مدت برگزاری برای نکات جالب زیادی داشت که خیلی می تواند برای ما آموزنده و تأمل برانگیز باشد.

یکی از این نکته ها این بود که تعداد زیادی از یازیکنان اصلیتشان متعلق به آن کشوری که در تیم ملی آن بازی می کردند نبود.کلا 65 بازیکن دراین رقابتها با این شرایط حاضر شدند.تیم ملی فرانسه با 15نفر بیشترین تعداد بازیکن غیر اصیل را در خود جای داده بود.

وقتی  مثلأ در فرانسه "کریم بنزما"،"سمیر نصری"حاتم بن عرفا"قرار  دارند.یا درآلمان "مسعود اوزیل"،"پودولسکی"، بواتنگ"،"سامی خدیرا" بازی می کنند یا درایتالیا "بالوتلی "سیاهپوست نقش مهم را درراهیابی این تیم به فینال بازی می کند اهمیت این روند تقریبا بی سابقه نمایان می شود.

حالا یک سوال : چند روز پیش مدیر کل سازمان ملل اعلام کرد ایران در خصوص مهاجرت پذیری و پذیرش خارجیان در کشور خود در جهان مقام اول را دارد.چرا تا کنون چنین بازیکنی که بتواند به تیم ملی ما کمک کند از بین این مهاجران پیدا نشده.

جواب واضح است : کشورهای غربی در هر زمینه ای نخبه های کشورهای دیگر را در کشور خود می پذیرند چه در زمینه علمی چه ورزشی یا سایر زمینه ها.ولی مهاجران کشور ما همسایگان بیچاره ای هستند که استعمارگری همین کشورهای غربی آنها را به خاک سیاه نشانده.

ما باید پذیرای افغانهایی باشیم که به علت جنگ افروزی آمریکا دراین کشور و ایجاد طالبان ،کشورشان به نابودی کشیده شد.یا پذیرای گداهای پاکستانی باشیم که که کشورشان پناهگاه تروریستها شده و اسلحه مثل نخود و کشمش درآن خریدوفروش می شود.که آن هم زیر سر غربی هاست. سالها هم پناهندگان عراقی که سوغاتی صدام آمریکایی برای ما بودند دراین کشور زندگی می کردند.

حالا ما تروریستیم و غربیی های شیک و مدرن مدافع حقوق بشر.

/ 0 نظر / 40 بازدید